หากคุณเป็นผู้หญิงเก่งนึกถึงภาพผู้หญิงทำงานมีอุดมการณ์ของตัวเองมีสไตล์เป็นของตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองคำคมเหล่านี้อาจเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นลองมาให้กำลังใจตัวเองด้วยคำคมของผู้หญิงเก่งเพื่อผู้หญิงเก่ง แล้วคุณจะรู้ว่าโลกนี้ยังมีสิ่งที่ท้าทายและรอให้คุณสนุกกับชีวิตอีกมากมาย มาให้กำลังใจตัวเองกันดีกว่า

 

#1. Oprah Winfrey

Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another steppingstone to greatness.

คิดเหมือนราชินี ราชินีไม่กลัวที่จะล้มเหลว ความล้มเหลวเป็นอีกก้าวที่ยิ่งยวด

#2. Coco Chanel

A girl should be two things: classy and fabulous.

ผู้หญิงควรเป็นสองสิ่ง: เยี่ยมยอดและเยี่ยมยอด

 

#3. Eleanor Roosevelt

A woman is like a tea bag – you can’t tell how strong she is until you put her in hot water.

ผู้หญิงเหมือนถุงชา – คุณไม่สามารถบอกได้ว่าเธอแข็งแกร่งแค่ไหนจนกว่าคุณจะใส่เธอไว้ในน้ำร้อน

 

#4. Chanda Kochhar

I urge all women to believe in themselves and in the fact that they are capable of running a successful professional life as well as family life.

ฉันขอให้ผู้หญิงทุกคนเชื่อในตัวเองและในความจริงที่ว่าพวกเขามีความสามารถในการดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ทางวิชาชีพและชีวิตครอบครัว

 

#5. Margaret Thatcher

If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman.

ถ้าคุณต้องการบางสิ่งบางอย่างพูดถามชายคนหนึ่ง; ถ้าคุณต้องการทำอะไรให้ถามผู้หญิง

 

#6. Miranda Kerr

II want to encourage women to embrace their own uniqueness. Because just like a rose is beautiful, so is a sunflower, so is a peony. I mean, all flowers are beautiful in their own way, and that’s like women too.

ฉันต้องการสนับสนุนให้ผู้หญิงได้รับความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เพราะเช่นเดียวกับดอกกุหลาบที่สวยงาม
ดังนั้นดอกทานตะวันจึงเป็นดอกโบตั๋น ฉันหมายความว่าดอกไม้ทุกดอกสวยงามตามแบบของตัวเองและก็เหมือนกับผู้หญิงด้วย

 

#7. Helen Keller

Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence.

มองในแง่ดีคือความเชื่อที่นำไปสู่ความสำเร็จ ไม่มีอะไรสามารถทำได้โดยปราศจากความหวังและความมั่นใจ

#8. Lucille Ball

I’d rather regret the things I’ve done than regret the things I haven’t done.

ฉันค่อนข้างเสียใจในสิ่งที่ฉันได้ทำมากกว่าเสียใจในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำ

#9. Dolly Parton

If you don’t like the road you’re walking, start paving another one.

ถ้าคุณไม่ชอบถนนที่คุณกำลังเดินอยู่ให้เริ่มปูใหม่

#10. Leymah Gbowee

You can never leave footprints that last if you are always walking on tiptoe.

คุณไม่สามารถทิ้งรอยเท้าไว้ได้หากคุณเดินเขย่ง

#11. Jennie Finch

I may be wearing makeup, but I can throw a fastball by you at the same time.

ฉันอาจแต่งหน้า แต่ฉันสามารถโยน fastball กับคุณในเวลาเดียวกัน

 

#12. Hillary Clinton

Take criticism seriously, but not personally. If there is truth or merit in the criticism, try to learn from it. Otherwise, let it roll right off you.

ใช้วิจารณญาณอย่างจริงจัง แต่ไม่ใช่เป็นการส่วนตัว ถ้ามีความจริงหรือบุญในการวิจารณ์พยายามที่จะเรียนรู้จากมัน มิฉะนั้นให้ปล่อยให้มันม้วนออกจากคุณ

#13. Eleanor Roosevelt

Learn from the mistakes of others. You can’t live long enough to make them all yourself.

เรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น คุณไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานพอที่จะทำให้ตัวเองทั้งหมดได้

#14. Tory Burch

I’m always perpetually out of my comfort zone.

ฉันอยู่นอกเขตสบายของฉันตลอดเวลา

#15. Angelina Jolie

If you don’t get out of the box you’ve been raised in, you won’t understand how much bigger the world is.

ถ้าคุณไม่ได้ออกจากกล่องที่คุณได้รับการเลี้ยงดูมา คุณจะไม่เข้าใจว่าโลกนี้มีขนาดใหญ่เท่าใด

#16. Gloria Steinem

The truth will set you free, but first it will piss you off.

ความจริงจะทำให้คุณเป็นอิสระ แต่ก่อนอื่นเลยจะทำให้คุณรู้สึกปั่นป่วน

#17. Byron Katie

It’s not your job to like me, it’s mine.

ไม่ใช่งานของคุณที่ชอบฉันมันเป็นของฉัน

#18. Estée Lauder

I didn’t get there by wishing for it or hoping for it, but by working for it.

ฉันไม่ได้ไปที่นั่นโดยหวังหรือหวัง แต่ด้วยการทำงานเพื่อมัน

#19. Barbara Corcoran

The difference between successful people and others is how long they spend time feeling sorry for themselves.

ความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จและคนอื่น ๆ คือระยะเวลาที่พวกเขาใช้เวลารู้สึกเสียใจสำหรับตัวเอง

 

#20. Marilyn Monroe

Women who seek to be equal with men lack ambition.

ผู้หญิงที่ต้องการจะมีความเท่าเทียมกับผู้ชายขาดความทะเยอทะยาน

 

ชีวิตไม่ใช่เรื่องง่าย ในปัจจุบันผู้หญิงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น ผู้หญิงหลายคนทำงานนอกบ้านและยังสามารถดูแลครอบครัวไปด้วย บางคนต้องรับผิดชอบทั้งครอบครัวแต่พวกเธอก็ไม่ท้อ นั่นเป็นเพราะว่ากำลังใจเป็นส่วนสำคัญเป็นแรงผลักดันให้ผู้หญิงอย่างเราเรียนรู้ที่จะสู้ชีวิต หากคุณกำลังท้อ ขอให้ลุกขึ้นสู้ใหม่ อย่างไรเสียความสำเร็จต้องเป็นของคนที่มีความพยายามอย่างแน่นอน